United4Health

Prosjektet United4Health ble avsluttet i 2015

Det er igangsatt et nytt prosjekt som jobber videre med telemedisin på Agder: Gå til Telma.no

United4Health er et prosjekt som tilbyr telemedisinsk oppfølging i hjemmet for KOLS-pasienter på Agder.

På Agder innlegges årlig 800 pasienter for behandling av KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom). United4Health er igangsatt for å bedre pasienters muligheter for å kunne leve hjemme med kronisk sykdom, unngå innleggelser og få bedre livskvalitet.

Foreløpige studier i behandlingen av pasienter med KOLS har vist at telemedisinsk oppfølging og behandling i hjemmet er trygt, brukes etter intensjonen og reduserer primærhelsetjenestekontakter.

United4Health er et samarbeid mellom kommunene på Agder. Du kan lese mer ved å bruke menyen over eller klikke på lenkene under: